Publications
List of publications in refereed journals, monographs and book chapters

Empreses derivades universitàries i gènere a Catalunya

Brunet, Ignasi; Pastor, Inma; Rodríguez, Juan
Abstract:
Al primer capítol d'aquest llibre es desenvolupen els elements teòrics que sustenten els pressupòsits de partida d'aquesta investigació. Aquests elements tenen en compte l'àmbit més general de generació d'innovavció i emprenedoria, característic de les empreses derivades, així com altres elements vinculats a la divisió sexual del treball que, sota el nostre plantejament, condicionen significativament les trajectòries d'homes i dones en la creació d'empreses i, més específicament, la creació d'empreses derivades. El segon capítol està dedicat a les q\"uestions metodològiques, com ara la descripció de l'univers objecte d'estudi i els mètodes i les tècniques d'investigació emprats en aquesta recerca. El tercer capítol recull una selecció de dades estadístiques secundàries amb l'objectiu de contextualitzar l'objecte d'estudi. El quart capítol suposa el gruix de la informació recollida amb aquesta investigació i està dividida en dues parts. A la primera part presentem les dades recolides en el treball de camp i que ens permeten estudiar les característiques de les empreses derivades enquestades, així com algunes característiques dels seus responsables. A la segona part presentem l'anàlisi de les entrevistes realitzades, tant a dones investigadores com a homes i dones responsables d'empreses derivades, amb l'objectiu d'estudiar les percepcions que aquestes tenen sobre la creació d'empreses i sobre la seva relació amb la divisió sexual del treball.
Year:
2012
Type of Publication:
Book
Publisher:
Publicacions URV
ISBN:
9788484242062
Hits: 3878