Publications
List of publications in refereed journals, monographs and book chapters

Economia de la Llengua

Alarcón, Amado
Abstract:
Aquest article revisa l’aportació realitzada des de l’àmbit ling\"uístic català a l’economia de la llengua. L’economia de la llengua comprèn dos subcamps: 1) l’estudi de les relacions entre llengua i activitat econòmica, i 2) l’estudi de les dimensions socials de la llengua des del mètode econòmic en sentit estricte. La producció des de l’economia de la llengua en sentit estricte amb prou feines arriba a la desena de recerques originals. Entre les recerques que s’han realitzat, destaca unamirada científica que es caracteritza per l’èmfasi en el valor d’ús de la llengua, i no només en el valor de canvi, i de la competència econòmica i política entre grups ling\"uístics. Tot i la rellevància dels problemes tractats, no s’ha produït en l’àmbit ling\"uístic català una especialització dels investigadors en l’estudi de les relacions entre economia i llengua. Un dels problemes principals que se’n deriva és que la recerca està essent reemplaçada per les representacions socials dominants sobre les grans lleng\"ues com a lleng\"ues de mercat i vehicles insubstituïbles de creixement econòmic.
Year:
2011
Type of Publication:
Article
Keywords:
economia, llengua, mètode, valor, ús, competència
Journal:
Treballs de Socioling\"uística Catalana (ESP)
Volume:
21
Pages:
95-105
ISSN:
0211-0784
Hits: 3805