Alarcón, Amado

Personal Information

Position: Team Members Alarcón, Amado
Research areas:
  • Uncategorized
Location: Reus
Description:

Professor Titular de Sociologia de la Universitat Rovira i Virgili. Hellín, 1973.  Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves principals línies de recerca  són llengua, migracions i empresa. En l'actualitat treballa en el projecte "Exploring Possible Benefits of Bilingualism in the Labor Market and Beyond", promogut per la University of California, Los Angeles. Vicepresident del comitè de recerca sobre Llengua i Societat (RC25) de l'Associació Internacional de Sociologia.

Publications

Ubalde, J. & Alarcón, A. (2020). Are all automation-resistant skills rewarded? Linguistic skills in the US labour market. The Economic and Labour Relations Review, . [More]  [DOI]  Are all automation-resistant skills rewarded? Linguistic skills in the US labour market
Ubalde, J. & Alarcón, A. (2020). Immigrant disadvantage in the labour market: the role of attitudinal context. European Societies, . [More]  [DOI]  Immigrant disadvantage in the labour market: the role of attitudinal context
Alarcón, A., Ubalde, J. & Heyman, J. M. (2020). Language as raw material, scripts as tools and conversations as product: effects of linguistic production on job categories in outsourced call centres. New technology, work and employment, . [More]  [DOI]  Language as raw material, scripts as tools and conversations as product: effects of linguistic production on job categories in outsourced call centres
Alarcón, A (2017). "Economía del lenguaje" en Investigación sobre la lengua y la sociedad social multilingüe, pages 154-165. Editorial: Sanemoto (JP). [More] 
Ubalde, J., Alarcón, A. & Lapresta, C. (2017). Evolution and determinants of language attitudes among Catalan adolescents. International Journal of Intercultural Relations, 60(September), 92-103. [More]  [DOI]  Evolution and determinants of language attitudes among Catalan adolescents

Projects