Publications
List of publications in refereed journals, monographs and book chapters

"Població, condicions de vida i pobresa a Tarraogna" a SUBIRATS, Marina (coord). Societat Catalana 2010

Belzunegui, Angel; Brunet, Ignasi; Pastor, Inma; Valls, Francesc
Abstract:
La demarcació de Tarragona, i en especial la ciutat de Tarragona, com a centre urbàmés destacat, ha experimentat canvis i transformacions socials i econòmics de gran importància a les darreres dècades. Avui dia es parla del Camp de Tarragona com la segona àrea metropolitana de Catalunya, per a referir-se a aquesta zona geogràfica d’un intens creixement econòmic i que funciona comun delsmotors de desenvolupament de tot el Principat. La potencialitat econòmica de la demarcació ha anat en paral·lel amb un elevat creixement demogràfic, amb una combinació de l’increment de la taxa de fecunditat de la seva població i del fenomen de la immigració interna (la pròpia de Catalunya) i externa (procedent de la resta d’Espanya i de l’estranger). La ciutat de Tarragona desenvolupa un paper central en els processos de desenvolupament econòmic i social de la demarcació. Aquest creixement dibuixa una fesomia del territori que moltes vegades escapa als indicadors agregatsmacroeconòmics imacrosocials. En aquest context de creixement i canvi social, vamconsiderar oportú oferir a la ciutat un coneixement detallat de les estructures socials que la formen. Per això, vamdissenyar l’Enquesta de Condicions deVida de la Població de Tarragona (d’ara endavant, ECVPT), amb l’objectiu general de realitzar la radiografia de la realitat social de la ciutat1 (la composició de les llars, la distribució de la pobresa, l’aparició de noves formes de desigualtat social, l’ocupació espacial del territori pels diversos tipus de famílies, la situació de la població respecte de la salut i la participació social i política, entre d’altres).
Year:
2010
Type of Publication:
In Book
Editor:
Marina Subirats
Pages:
187-207
Publisher:
IEC
ISBN:
9788499650258
Hits: 3576