Publications
List of publications in refereed journals, monographs and book chapters

"La realitat de la inmigració en l’àmbit educatiu: interculturalitat i multiculturalitat a les escoles del Camp de Tarragona" a BESALÚ i CLIMENT. Construint identitat. Espais i processos de socializació dels joves d’ origen inmig

Brunet, Ignasi; Belzunegui, Angel; Pastor, Inma
Abstract:
L’interès que hi ha a Catalunya a l’entorn de l’educació i la immigració és creixent. Aquest interès, tot i no ser exclusiu d’elles, és especialment intens entre les persones que professionalment viuen de prop els processos educatius dels sectors més joves de la població. Moguts per aquest interès, entre l’any 1999 i el 2002 des de la Fundació Jaume Bofill es van impulsar diverses recerques amb el denominador comú de l’educació, i més genèricament de la socialització dels joves d’origen immigrat. Les conclusions d’aquestes recerques es van presentar i debatre en un seminari que va tenir lloc a Reus el novembre del 2002, aixoplugat per la Universitat Rovira i Virgili, i que va posar en evidència la importància d’aquesta q\"uestió per a un gran nombre de professionals. Com a resultat del seminari hem elaborat aquest llibre que recull les conclusions de les recerques que s’hi van presentar i que inclou també els dos documents elaborats pels relators de les dues sessions en què va consistir. Estem segurs que la lectura d’aquest llibre us resultarà enriquidora, suggeridora i que n’obtindreu idees i arguments per al debat i per a l’acció educativa.
Year:
2004
Type of Publication:
In Book
Editor:
Besalú. X, Climent. T
Publisher:
Editorial Mediterrània
Series:
Polítiques
Number:
40
ISBN:
8483343975
Hits: 3728