Publications
List of publications in refereed journals, monographs and book chapters

L'anàlisi transaccional de l'empresa

Brunet, Ignasi; Baltar, Fabiola; Gregori, Aleix
Abstract:
El propòsit d’aquest article és definir la teoria de la firma que es desprèn de l’anàlisi transaccional que n’efectua la nova economia institucional. En aquesta, l’empresa deixa de ser un capítol de la teoria neoclàssica dels mercats per passar a ser definida com una estructura de contractes. D’aquesta manera, amb plantejaments crítics a l’interior de l’economia neoclàssica, com ara els supòsits de racionalitat limitada, informació imperfecta i incertesa, la teoria dels drets de propietat, la teoria de l’agència i la teoria dels costos de transacció han efectuat ajustos al model neoclàssic de l’empresa, amb l’objectiu d’adaptar-lo al model d’empresa gerencial, on el control efectiu ja no és exercit pels titulars legals, sinó per gerents professionals contractats.
Year:
2011
Type of Publication:
Article
Keywords:
costos de transacció, racionalitat limitada, institucions, relació d'; agència
Journal:
Papers (revista de Sociología)
Volume:
96
Number:
4
Pages:
1339-1361
ISSN:
0210-2862
Hits: 4265