Joves i transició al mercat laboral

Pastor, Inma; Brunet, Ignasi
Abstract:
En aquest llibre es presenten els resultats d'una recerca centrada en les trajectòries d'inserció laboral del jovent. L'estudi de la transició escola-treball és d'una gran importància perquè, en les últimes dècades, la lluita contra el fracàs escolar i la promoció de la vertebració social s'han confiat a les administracions locals. L'aportació principal d'aquesta obra rau precisament en la diagnosi del binomi formació-treball en la dimensió municipal. Per altra banda, s'hi analitzen les tasques de lluita contra el fracàs escolar des d'una perspectiva nova, la qual les relaciona amb un procés de reestructuració que pretén diluir els conflictes de la societat industrial. Com a conseq\"uència, els problemes socials ja no es defineixen per les relacions de producció sinó com problemes urbans, de distància social, d'identitat, d'integració.
Year:
2001
Type of Publication:
Book
Publisher:
Editorial Portic
Series:
Biblioteca Universitària
ISBN:
8473066685
Hits: 4930