Publications
List of publications in refereed journals, monographs and book chapters

"Societat catalana i polítiques públiques contra les desigualtats. Les polítiques de dones i d'igualtat per raó de gènere a Catalunya" a Masjuan, J.M .(Coord). Societat Catalana 2011

Pastor, Inma; Pontón, Paloma; Brunet, Ignasi; Belzunegui, Angel
Abstract:
Reflexió sobre el desenvolupament que han experimentat les polítiques d’igualtat per raó de gènere entre els anys 2003 i 2010. Aquest període representa una etapa política amb un final que coincideix amb la publicació d’aquest anuari. Les ciències socials i, especialment la sociologia, disposen de les eines necessàries per a fer aquest tipus de reflexions. Hem fet una revisió de les accions de govern més destacades entre el 2003 i el 2010 en l’àmbit de les polítiques de dones i les polítiques d’igualtat.
Year:
2011
Type of Publication:
In Book
Pages:
91-126
Publisher:
Institut d'Estudis Catalans
Address:
Masjuan, J.m. (Coord)
ISBN:
9788499651002
Hits: 3706