Les claus organitzatives i humanes d'una empresa teal: com patentar el model

Status:
Not started
Project leaders:
Cascón-Pereira Rosalía
Members:
Rosalia Cascón-Pereira
Proposed start date:
2022-02-15
Proposed end date:
2025-02-14
Description:
DI - Doctorats industrials. Any 2021 - Programa finançador competitiu
Generalitat de Catalunya - Finançador
 
Una organització teal es basa en el paradigma teal com a nou model organitzatiu (Laloux, 2014) més eficient, colaboratiu i en sintonia amb els nous reptes actuals socials i laborals de sostenibilitat per permetre la confluència de l’eficiència amb el benestar personal i l’autogestió. En aquestes organitzacions les persones i els processos que generen són el factor diferenciador.
Aquest projecte té com a objectius: 1) Analitzar les claus organitzatives i humanes per al desenvolupament d’una organització teal. 2) Desenvolupar les eines de mesura qualitatives i quantitatives necessàries per a identificar les estructures, les pràctiques i els processos d’una organització teal. 3) Dissenyar un toolkit per a aquelles empreses que volen seguir aquest nou model organitzatiu i per diagnosticar quins processos requereixen atenció/canvi en empreses que ja segueixen aquest model. 4) Patentar el toolkit per desenvolupar una nova manera d’organitzar-se colaborativament que permeti que les empreses i altres organitzacions assoleixin els seus objectius en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles proposats per l’ONU, i en particular en línea amb els ODS 3 i 8. Aquest serà l’impacte i la utilitat social d’aquest projecte.

Per assolir aquests objectius es durà a terme el treball empíric en una organització considerada teal, Prat Brands International, i en altres organitzacions no considerades teal, per validar el toolkit de forma experimental, a través de diferents mètodes quantitatius i qualitatius de recollida i anàlisi de dades. Aquest projecte respon a una necessitat estratègica de l’empresa Prat Brands de millorar el seu autoconeixement organitzatiu per tal de descobrir les claus del seu model i mantenir-les malgrat el seu creixement present i futur. Alhora respon al seu desig de desenvolupar una nova línia de negoci en el sector de la consultoria per assessorar i ajudar a empreses a implantar aquest nou model organitzatiu.