Discurs de la racionalització del treball a Catalunya durant l'era de l'organització, 1900-1936

Martí, Josep Maria Cortès
Abstract:
Dir. Ignasi Brunet La tesi obre una línia de recerca, el pensament organitzatiu a Catalunya, que fins aquest moment no s'havia tractat. Així mateix és un ideari reformador bastit sobre una discussió doctrinal del taylorisme i fordisme. El debat aspira a construir la nova societat: la tecnopolis a Catalunya. La racionalització del treball s'entén com instrument de política social, en tant que l'increment de productivitats suposarà un augment de les remuneracions i alhora provisió de béns a preu. Atès que es resol l'escassetat, dilueix la desigualtat social, possibilita la superació del conflicte social. En tant que, les minories selectes ho són, ja que competeixen pel control i la implantació d'una tecnologia concreta. El domini d'una o altra minoria es dóna quan hi ha capacitat d'imposar una situació de monopoli tecnològic. Alhora que les majories selectes així esdevenen, per la seva suficiència en la producció i en el seu posterior consum de béns tecnificats.
Year:
2008
Type of Publication:
Phd Thesis